IMPLANCE - Dental Implant System
IMPLANCE - Dental Implant System
SHORT İMPLANT CERRAHİ SET
 
Hem kemik hem de doku seviyesinde kısa implantları uygulayabilmek için geliştirilmiş özel cerrahi settir.
 
 
Short Implant Surgical Kit
 
IMPLANCE - Dental Implant System       IMPLANCE - Dental Implant System
implance © 2020